Plaça Teresa Miquel i Pàmies, 3
43203 Reus

censer@censer.info

977 312 843

Contacta amb nosaltres


En enviar aquest formulari, EL CLIENT autoritza expressament la recollida i el tractament de les dades personals necessàries per a la correcta prestació d'aquest servei, a aquest efecte es fa constar que les dades personals del client seran incorporades a un fitxer, responsabilitat de L'EMPRESA, que permet exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament en els termes i condicions previstes per la legislació de protecció de dades vigent en cada moment. Així, el CLIENT accepta expressament també l'ús i la cessió de les seves dades per a fins informatius, divulgatius i publicitaris de L'EMPRESA. L'EMPRESA es compromet a no cedir les dades a tercers.

Avda. Diagonal, 612, 5è, 4a
08021 Barcelona

censer@censer.info

93 362 29 00

Contactar
Català