Calculadora

 • Pas 1
 • Pas 2
 • Final

Dades del negoci

 • Pas 1
 • Pas 2
 • Final

En quin servei estàs interessat

Inclou:
 • Compta - PDF - mail
 • PiG
 • BS
 • Llistat factures
 • Informar impostos
Inclou:
 • Compta - PDF - mail
 • Compta - paper
 • Ordenar factures
 • Recollir factures
 • Informar factures tipus recurrent
 • Comptabilització bancs
 • Conciliació bancaria
 • PiG
 • BS
 • Llistat factures
 • Informar impostos
 • Preparar documentació banc
 • Assessorament i soport comptable on-line /oficina
Escull serveis comptables a mida:
 • IRPF - RENDIMENTS DEL TREBALL
 • LLOGUERS
 • IVA
 • Operacions amb tercers
 • Model 202 - Pagament a compte IS
 • Model 200 - IS
 • IRPF - RENDIMENTS DEL TREBALL
 • LLOGUERS
 • IVA
 • Operacions amb tercers
 • Operacions intracomunitàries (ANUAL)
 • Model 202 - Pagament a compte IS
 • Model 200 - IS
 • 036/037 - Modificacions activitat
 • certificats AEAT
 • Assessorament fiscal on-line / oficina
Escull serveis fiscals a mida:
 • CCAA i Memoria
 • Llibres anuals
Escull serveis mercantils a mida:
 • Compta - PDF - mail
 • Llistat factures
 • Informar impostos
 • Compta - PDF - mail
 • Compta - paper
 • Ordenar factures
 • Recollir factures
 • Llistat factures
 • Informar impostos
 • Preparar documentació banc
 • Assessorament i soport comptable on-line /oficina
Escull serveis comptables a mida:
 • Informar impostos
 • Informar impostos
 • Preparar documentació banc
 • Assessorament i soport comptable on-line /oficina
Escull serveis comptables a mida:
 • Renda
 • IRPF - RENDIMENTS DEL TREBALL
 • LLOGUERS
 • IVA
 • Operacions amb tercers
 • Renda
 • IRPF - RENDIMENTS DEL TREBALL
 • LLOGUERS
 • IVA
 • Operacions amb tercers
 • 036/037 - Modificacions activitat
 • Certificats AEAT
 • Assessorament fiscal on-line / oficina
Escull serveis fiscals a mida:
 • Renda
 • IRPF - RENDIMENTS DEL TREBALL
 • LLOGUERS
 • Renda
 • IRPF - RENDIMENTS DEL TREBALL
 • LLOGUERS
 • 036/037 - Modificacions activitat
 • certificats AEAT
 • Assessorament fiscal on-line / oficina
Escull serveis fiscals a mida:
 • Factures enviades en PDF
 • Llistat factures
 • Informar impostos
 • Factures enviades en PDF
 • Factures portades en paper
 • Ordenar factures
 • Recollir factures
 • PiG
 • Llistat factures
 • Informar impostos
 • Preparar documentació banc
 • Assessorament i soport comptable on-line /oficina
 • Renda
 • IRPF - RENDIMENTS DEL TREBALL
 • LLOGUERS
 • IVA
 • Operacions amb tercers
 • 036/037 - Modificacions activitat
 • certificats AEAT
 • Assessorament fiscal on-line / oficina
Escull serveis comptables a mida:
 • Renda
 • IRPF - RENDIMENTS DEL TREBALL
 • LLOGUERS
 • IVA
 • Operacions amb tercers
 • Renda
 • IRPF - RENDIMENTS DEL TREBALL
 • LLOGUERS
 • IVA
 • Operacions amb tercers
 • Operacions intracomunitàries (anual)
 • 036/037 - Modificacions activitat
 • certificats AEAT
 • Assessorament fiscal on-line / oficina
Escull serveis fiscals a mida:
 • Renda
 • IRPF - RENDIMENTS DEL TREBALL
 • LLOGUERS
 • Operacions amb tercers
 • Renda
 • IRPF - RENDIMENTS DEL TREBALL
 • LLOGUERS
 • Operacions amb tercers
 • 036/037 - Modificacions activitat
 • certificats AEAT
 • Assessorament fiscal on-line / oficina
Escull serveis fiscals a mida:
 • Altes, baixes i canvis de contracte en TGSS
 • Comunicacions de contracte a sepe
 • Realització de contractes
 • Realització de cartes de variació de jornada
 • Realització de nòmines
 • Lliurament de nomines i resums en format estàndard
 • Realització dels assegurances socials, sistema siltra
 • Realització de liquidacions bàsiques (no es contemplen acomiadaments)
 • Tramitació de certificats d'empresa en el sepe
 • Gestió de baixes per incapacitat temporal per qualsevol contingència
 • Tramitació dels comunicats d'accident de treball
 • Altes, baixes i canvis de contracte en TGSS
 • Comunicacions de contrat @ a sepe
 • Realització de contractes
 • Realització de cartes de variació de jornada
 • Realització de nòmines
 • Lliurament de nomines i resums personalitzats
 • Realització de les assegurances socials, sistema siltra
 • Realització de liquidacions, queden inclosos els acomiadaments
 • Tramitació de certificats d'empresa en el sepe
 • Gestió de baixes per incapacitat temporal per qualsevol contingència
 • Tramitació dels comunicats d'accident de treball
 • Lliurament dels fulls de control horari
 • Realització i tramitació de remeses bancàries de l'import de les nòmines
 • Realització d'inspeccions de treball (1 a l'any)
 • Simulacions de costos i de nòmines il·limitats
 • Oficina disponible perquè els treballadors vagin a signar contractes i liquidacions
Escull serveis laborals a mida:
 • Pas 1
 • Pas 2
 • Final

Introdueix les teves dades


Contactar
Català