Alts directius: indemnització

Les indemnitzacions per acomiadament d’alts directius gaudeixen d’exempció en l’IRPF.

Alts directius: indemnització

Les indemnitzacions per acomiadament estan exemptes de l’IRPF fins la suma que, a aquest efecte, fixa l’Estatut dels treballadors. No obstant això, si l’afectat és un alt directiu, la llei no concreta la quantitat de la indemnització per acomiadament.

En base a aquesta diferència, Hisenda sempre ha considerat que aquestes indemnitzacions no estan exemptes d’IRPF, i que tributen des del primer euro rebut.

Doncs bé, recentment el Tribunal Suprem ha fixat un criteri més favorable als contribuents. En concret, ha considerat que la indemnització està exempta de tributació fins el límit màxim de set dies per any de servei. Així doncs, a partir d’ara Hisenda haurà de canviar de postura i haurà de considerar exempta la indemnització per acomiadament d’alts directius, fins a cert límit.

 

Us ajudarem a calcular la indemnització a satisfer en cas d’acomiadament d’algun treballador, així com l’import que queda exempt d’IRPF.

 

 


Vols rebre la nostra NEWSLETTER de notícies? Subscriu-te ara!