Impost sobre societats: pagaments fraccionats

Verifiqueu si us interessa calcular els pagaments a compte de l’impost sobre societats pel sistema de bases. Us heu de decidir durant el mes de febrer.

Impost sobre societats: pagaments fraccionats

Les empreses que facturen menys de sis milions d’euros l’any calculen els seus pagaments fraccionats de l’impost sobre societats segons el sistema de quota, és a dir, ingressant directament el 18% de la quota de l’últim impost sobre societats liquidat.

No obstant això, durant aquest mes de febrer podeu canviar la manera de calcular els pagaments fraccionats i optar pel sistema de bases. Així, en els pagaments d’abril, octubre i desembre, haureu d’ingressar el 17% de la base imposable acumulada dels tres, nou i onze primers mesos de l’any descomptant les retencions suportades i, a l’octubre i al desembre, els pagaments fraccionats ja efectuats.

Aquesta opció us pot interessar si es preveu que durant l’any en curs els resultats de la vostra empresa seran inferiors als dels anys anteriors; en aquest cas, el sistema de bases suposa uns pagaments fraccionats més baixos i redueix els fons anticipats a Hisenda.

 

 

Verificarem si us surt a compte calcular els pagaments fraccionats pel sistema de bases. Si és així, heu d’optar per aquesta operació fins el proper 2 de març.

 

 


Vols rebre la nostra NEWSLETTER de notícies? Subscriu-te ara!