Indemnització per acomiadament

El 2020 és un any de traspàs, i això té repercussions a l’hora de calcular les indemnitzacions per acomiadament.

Indemnització per acomiadament

En general, el salari que s’ha de tenir en compte per a calcular una indemnització per acomiadament és el salari brut de l’últim mes (amb prorrata de pagues extres). Per a obtenir el salari diari —que és el que determina l’import de la indemnització—, s’ha d’actualitzar aquest salari (multiplicar-lo per 12) i dividir el resultat entre 365.

En ocasions no s’ha de fer sobre el salari de l’últim mes, sinó sobre la mitjana salarial anual —per exemple, si un empleat percep una gratificació o si durant l’any es va modificant constantment el coeficient de jornada—.

En qualsevol cas, posat que el 2020 és un any de traspàs, per a calcular el salari diari haureu de dividir el salari anual entre 366 dies (i no entre 365). A la pràctica, aquesta manera d’actuar suposarà una petita reducció de la indemnització a satisfer.

De fet, l’eina per a calcular indemnitzacions que el Consell General del Poder Judicial posa a disposició dels usuaris efectua els càlculs de la manera indicada.

 

Feu clic aquí si desitgeu accedir a aquesta eina i fer les vostres simulacions.

 

Recordeu que estem a la vostra disposició per a assessorar-vos sobre qualsevol tràmit relacionat amb la vostra situació personal.

 

 


Vols rebre la nostra NEWSLETTER de notícies? Subscriu-te ara!