Objectius dels comercials

Els contractes dels comercials poden incorporar una clàusula conforme han d’arribar a un nombre mínim de vendes.

Objectius dels comercials

En els contractes laborals és vàlid preveure els casos en els quals aquests es podran rescindir sense dret a indemnització (o amb la indemnització que per a aquests casos prevegi el conveni). I aquesta possibilitat es pot lligar al fet de no arribar a un mínim de vendes, sempre que aquest sigui raonable:

  • Per exemple, si la mitjana de vendes mensual dels últims anys és de 100, convé no allunyar-se gaire d’aquesta xifra en fixar els objectius de vendes.
  • Pot ser vàlida una clàusula que estableixi el cessament si no s’arriba al 60% de l’objectiu durant un període continu de quatre mesos. Però seria abusiu fixar aquest percentatge en un 90%.

No obstant això, l’acomiadament sense indemnització no serà possible si el descens de vendes es deu a causes no imputables als treballadors. Per exemple, si aquest descens afecta tots els comercials perquè el producte en oferta no és competitiu o ha quedat obsolet.

 

Comprovarem si teniu la possibilitat d’incorporar una clàusula de vendes mínimes als contractes laborals que formalitzeu amb els vostres comercials.

 

 


Vols rebre la nostra NEWSLETTER de notícies? Subscriu-te ara!