Pimes i amortització doble: apliqueu-la correctament

Moltes empreses no aprofiten els incentius que els són aplicables.

Pimes i amortització doble: apliqueu-la correctament

Les empreses que facturen menys de 10 milions d’euros poden aplicar el règim fiscal de les empreses de dimensió reduïda, que conté incentius que els permeten ajornar —i en molts casos reduir— el pagament de l’impost sobre societats.

Un dels incentius és el de l’amortització accelerada, que permet amortitzar els actius el doble de ràpid. Tot i això, i encara que es tracti d’un incentiu molt conegut, algunes empreses l’apliquen de manera incorrecta.

En concret, algunes empreses computen com a amortització fiscal el doble de l’amortització comptabilitzada, sense més ni més. Però obliden que l’incentiu permet aplicar com a amortització fiscal la que resulti de multiplicar per dos el coeficient màxim d’amortització. Per tant, si estan amortitzant per sota d’aquest coeficient màxim, podran considerar com a amortització fiscal més del doble de l’amortització comptable.

Aquest incentiu, a més, és compatible amb l’amortització decreixent —que es pot aplicar als actius materials excepte si es tracta d’immobles, mobiliari o estris—. Aquesta combinació permet a les pimes amortitzar els seus actius de manera molt ràpida; en alguns casos, gairebé el 50% de l’actiu podrà quedar amortitzat el primer any d’entrar en funcionament, cosa que permetrà un retard considerable en el pagament de l’impost sobre societats i un estalvi financer molt important.

D’altra banda, no oblideu que per a aplicar l’amortització accelerada sobre un actiu n’hi ha prou que el règim de les empreses de dimensió reduïda sigui aplicable a l’exercici en què el bé en qüestió és adquirit. Si en exercicis posteriors l’empresa deixa de ser una pime, podrà seguir amortitzant aquest actiu de manera accelerada.

 

Els nostres professionals analitzaran les amortitzacions aplicables a la vostra empresa i la possibilitat d’aplicar mètodes que permetin un major ajornament en el pagament de l’impost sobre societats.

 

 


Vols rebre la nostra NEWSLETTER de notícies? Subscriu-te ara!