Pla de control tributari 2020

S’han publicat les directrius del Pla General de Control Tributari i Duaner per a l’any 2020.

Pla de control tributari 2020

Vegeu les línies d’actuació que durant el 2020 seguirà l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) per a perseguir el frau fiscal:

  • Amb l’objectiu de facilitar el compliment de les obligacions tributàries, es potenciaran les plataformes d’assistència virtual, es facilitaran dades fiscals per a complimentar l’impost sobre societats i es desenvoluparà un servei d’ajuda per a complimentar el model 303.
  • Se seguirà actuant sobre el cens d’empreses, forçant el tancament del registre mercantil a través de la revocació del NIF.
  • S’elaborarà un pla especial de comprovació sobre els contribuents de l’impost sobre societats que han consignat reiteradament a les seves declaracions bases imposables negatives a compensar i deduccions pendents d’aplicar.
  • Els representants i assessors dels contribuents podran interactuar amb la Inspecció sense necessitat de desplaçar-se a la seu de l’òrgan inspector actuant, mitjançant una connexió per vídeo.

 

  • Hisenda continuarà processant i explotant les dades sobre contribuents de què disposa, amb l’objectiu de detectar rendes no declarades.
  • Així mateix, es duran a terme actuacions dirigides a evitar l’ús de societats per a canalitzar rendes o derivar despeses de persones físiques per a reduir la tributació.

 

Feu clic aquí per a accedir al text complet de les directrius.

 

 


Vols rebre la nostra NEWSLETTER de notícies? Subscriu-te ara!