Actualització amb l’IPC negatiu

Aquests últims mesos l’índex de preus de consum (IPC) ha passat a ser negatiu, i això pot afectar l’actualització del preu dels contractes.

Actualització amb l’IPC negatiu

Molts contractes de llarga durada i amb pagaments periòdics estableixen que el preu s’actualitzarà cada any segons la variació de l’IPC. Això és freqüent, per exemple, en els contractes de manteniment industrial, i més encara en els contractes d’arrendament de local.

En aquests casos, el més habitual és que la clàusula que regula aquesta qüestió estableixi l’actualització sense més ni més, sense indicar que aquesta només s’aplicarà a l’alça. Per tant, de la mateixa manera que la renda o el preu augmenten quan l’IPC és positiu, també cal rebaixar-los quan l’IPC és negatiu. En conseqüència:

  • Tret que el vostre contracte limiti l’actualització a l’IPC positiu, l’actualització negativa també és possible.
  • Reviseu la data en què s’ha de dur a terme l’actualització i estigueu atret a la variació de l’IPC existent des de l’última actualització.
  • Les dades sobre la variació es poden consultar a la web de l’Institut Nacional d’Estadística (www.ines.es).

 

Els nostres professionals us poden ajudar en la redacció de contractes i en la resolució de conflictes o incidències amb l’altra part.

 

 


Vols rebre la nostra NEWSLETTER de notícies? Subscriu-te ara!