Canal Ètic

Negoci Responsable

CODI ÈTIC

El Codi Ètic de CENSER ASSESSORS S.L. va ser aprovat per a sintetitzar en un només documento els principis ètics i els valors de l'empresa als quals ha d'atenir-se el comportament de tots els seus empleats i directius.

CENSER ASSESSORS S.L. vetllarà perquè els principis establerts en aquest Codi s'observin en totes les actuacions empresarials i socials en les quals participa l'empresa.

Descarregui el Codi ètic en el següent enllaç (instal·lar segons conveniència un sistema per a descarregar el Codi Ètic)

BÚSTIA DE DENÚNCIES

Les persones directament obligades o els tercers que detectin algun possible incompliment podran remetre les seves denúncies per qualsevol de les següents vies:

  • Mitjançant correu electrònic: denuncias@censer.info
  • Mitjançant correu postal següent: Plaça Teresa Miquel I Pàmies Nº3, Reus, 43203, Tarragona.

Contingut de la denúncia

El tipus de denúncia que s'ha de presentar en el canal de denúncies ha de ser per la vulneració o incompliment del Codi Ètic o qualsevol norma interna a través de qualsevol acció o omissió de l'empresa o d'algun treballador, i que pogués ser constitutiva de delicte, però mai s'haurà d'utilitzar la bústia de denúncies per a sol·licitar serveis de postvenda o suggeriments.

Confidencialitat i indemnitat

CENSER ASSESSORS S.L. garanteix el tractament confidencial de les denúncies presentades, tant de la informació que es rebi com a la identificació de les parts intervinents.

Tractament de dades de caràcter personal

La tramitació de denúncies a través del present canal es troba sotmesa a la normativa de protecció de dades vigent. Les dades de caràcter personal facilitats a fi de la denúncia seran tractats per a l'adequat manteniment de la relació contractual que vincula a l'empresa amb els denunciats. En cap cas s'utilitzaran per a una fi incompatible o diferent al citat.

 

Accès al Codi Ètic