COVID-19. Ajornament d’impostos

Es flexibilitzen els ajornaments per a reduir l’impacte econòmic del COVID-19

COVID-19. Ajornament d’impostos

S’han flexibilitzat els ajornaments de les autoliquidacions que s’han de presentar fins el 30 de maig del 2020. Es poden acollir a aquesta mesura les empreses i autònoms que van facturar menys de 6.010.121,04 euros el 2019.

Així, Hisenda permetrà que la possibilitat d’ajornar deutes de fins a 30.000 euros de manera automàtica i sense garantia, que ja existeix actualment, també sigui aplicable a les retencions i ingressos a compte, als pagaments fraccionats de l’impost sobre societats i a l’IVA repercutit i no cobrat. Recordeu que fins ara aquests impostos es podien ajornar.

L’ajornament es podrà sol·licitar per a un màxim de sis mesos, sense que s’hagin de satisfer interessos de demora pels tres primers mesos. Així doncs,

  • Si la vostra empresa satisfà els impostos ajornats dins dels tres primers mesos, no haureu de pagar cap interès.

 

  • I si els satisfeu un cop transcorreguts els tres primers mesos, només haureu de pagar interessos pels dies que excedeixin aquest termini.

 

Els nostres professionals us assessoraran sobre com podeu actuar en matèria fiscal i laboral si la vostra empresa té dificultats a conseqüència del coronavirus.

 

 


Vols rebre la nostra NEWSLETTER de notícies? Subscriu-te ara!