Ajudes per a exportar d’ICEX Next

L’Institut Espanyol de Comerç Exterior (ICEX) ha convocat ajudes de fins a 15.000 euros per a empreses que desitgin iniciar, consolidar o reorientar les seves vendes a l’exterior.

Ajudes per a exportar d’ICEX Next

Si la vostra empresa ven a l’estranger o s’està plantejant fer-ho, sapigueu que l’ICEX ha convocat un programa de subvencions, ICEX Next, per a les empreses que desitgin iniciar, consolidar o reorientar la seva estratègia internacional.

El programa cofinança —amb un màxim de 15.000 euros d’ajuda— despeses d’assessorament en matèria d’internacionalització prestat per consultors experts i despeses de promoció i prospecció a l’exterior —material promocional, despeses de participació en fires o despeses de contractació de personal per al departament internacional de l’empresa—.

Poden sol·licitar aquesta ajuda les pimes que tinguin un producte o servei propi de facturació superior a 100.000 euros —aquest requisit no s’exigeix a les start-ups de creació recent—. S’obriran sis períodes de presentació durant el 2020: al gener, març, juliol, setembre i novembre.

 

Podeu accedir a més informació a http://www.icex.es, apartat “ICEX Next”.

 

 


Vols rebre la nostra NEWSLETTER de notícies? Subscriu-te ara!