Coronavirus: qüestions que afecten l’administrador

Algunes mesures aprovades en relació amb el coronavirus afecten els administradors de les SA i les SL

Coronavirus: qüestions que afecten l’administrador

Si una societat té pèrdues importants pot incórrer a causa de dissolució, cas en què l’administrador disposa d’un termini de dos mesos per a convocar els socis i prendre una decisió al respecte. Doncs bé, aquest termini de convocatòria queda suspès mentre duri l’estat d’alarma. Per tant:

  • Si abans de la declaració de l’estat d’alarma i durant la vigència d’aquest existeix causa de dissolució de la societat, el termini de dos mesos que té l’administrador per a convocar la junta queda suspès fins que acabi l’estat d’alarma.
  • A més, si la causa de dissolució es produeix durant l’estat d’alarma, l’administrador no respondrà dels deutes de la societat que s’hagin contret durant aquest període.

També s’ha aprovat una mesura que afecta el termini en què s’ha de sol·licitar la declaració de concurs de creditors. Així, mentre estigui vigent l’estat d’alarma, s’apliquen les regles que s'exposen a continuació:

  • Concurs voluntari. El deutor que es trobi en situació d’insolvència no té el deure de sol·licitar el concurs de creditors.
  • Concurs necessari. Durant l’estat d’alarma i els dos mesos següents des que finalitzi no s’admeten a tràmit sol·licituds de concurs necessari presentades pels creditors.
  • Preconcurs. En cas que el deutor hagi comunicat al jutjat una situació de preconcurs, tampoc ha de sol·licitar el concurs mentre estigui vigent l’estat d’alarma, tot i que hagi vençut el termini de tres mesos que té per a fer-ho.

 

Els nostres professionals l'assessoraran sobre com actuar en cas que la seva societat tingui dificultats econòmiques

 

 


Vols rebre la nostra NEWSLETTER de notícies? Subscriu-te ara!