Informació sobre aranzels i exportador autoritzat

Sapigueu si els vostres deutes a països tercers estan sotmesos a aranzel.

Informació sobre aranzels i exportador autoritzat

Si vendreu els vostres productes a països de fora de la UE, tingueu en compte la possibilitat de quedin sotmesos a aranzels duaners.

  • Recordeu que la base de dades “Market Access Database” (MADB), gestionada per la Comissió Europea, facilita informació sobre impostos, requisits i aranzels aplicables segons els productes i el país de destí. La trobareu a http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm.
  • Així mateix, existeix una base de dades de la Secretaria d’Estat de Comerç que recull les barreres que afecten principalment els interessos espanyols. Vegeu-la aquí: http://www.barrerascomerciales.es/.
  • scomerciales.esLa UE ha signat acords comercials preferencials amb els països de l’Associació Europea de Lliure Comerç (Suïssa, Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i amb Sudàfrica, Israel, Tunísia, el Marroc, Turquia, Mèxic, Xile, etc. Aquests acords sovint suposen la reducció o l’extinció del pagament d’aranzels. Podeu consultar-los a la pàgina web de la Direcció General de Comerç de la Comissió Europea: http://ec.europa.eu/trade.

 

Podeu agilitzar les vendes a països amb acords comercials preferencials obtenint d’Hisenda el certificat d’«exportador autoritzat». Els nostres professionals us ajudaran a dur a terme aquest tràmit.

 

 


Vols rebre la nostra NEWSLETTER de notícies? Subscriu-te ara!