Moratòria en les hipoteques

S’ha aprovat per a pal·liar els efectes del coronavirus

Moratòria en les hipoteques

Aquesta moratòria permet sol·licitar al banc que suspengui el pagament de la hipoteca de l’habitatge habitual, tant del principal com els interessos. A més, durant la moratòria no es meritaran interessos.

El sol·licitant ha de complir els requisits següents:

  • Que hagi passat a estar en situació d’atur. Si és empresari o professional, ha d’acreditar una pèrdua d’ingressos o vendes de més del 40%.
  • Que els ingressos familiars del mes anterior a la sol·licitud no superin el límit de tres vegades l’IPREM mensual, és a dir, que no superin els 1.613,43 euros-Aquest límit s’incrementa en alguns supòsits, per exemple, si algun membre de la unitat familiar té discapacitat o és major de 65 anys.
  • Així mateix, és necessari que la quota de la hipoteca més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge —llum, aigua, gas, telèfon, quota de comunitat— sigui igual o superior al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar i que la càrrega hipotecària en relació amb aquests ingressos s’hagi multiplicat almenys per 1,3.

 

La moratòria s’ha de sol·licitar entre el 19 de març i el 3 de maig del 2020, i el banc ha de suspendre el pagament de la hipoteca en el termini de 15 dies un cop hagi rebut la sol·licitud. A la pàgina web d’algunes entitats ja s’ha publicat un model per a efectuar aquest tràmit.

 

 


Vols rebre la nostra NEWSLETTER de notícies? Subscriu-te ara!