Previsions per si us veneu l’empresa en el futur

Si a la vostra empresa hi ha socis minoritaris, tingueu previst què passarà si us sorgeix l’oportunitat de vendre-la.

Previsions per si us veneu l’empresa en el futur

L’existència de socis minoritaris pot ser un inconvenient si en el futur un tercer inversor s’interessa per la vostra empresa. Hi ha dues situacions possibles:

  • Que a aquest inversor només li interessi l’empresa si adquireix el 100% del capital i que aquesta operació es frustri perquè algun soci minoritari es nega a vendre.
  • O al revés, que l’inversor ofereixi un preu elevat només al soci majoritari, cas en què els minoritaris es quedarien el nou soci de referència i sense poder vendre les seves participacions a un preu atractiu.

Per a evitar aquestes situacions, convé que tots els socis signin uns pactes parasocials, és a dir, al marge dels estatuts de la societat, que contemplin els anomenats dret d’arrossegament —drag-along right— i dret d’acompanyament —tag-along right.

  • Amb el dret d’arrossegament, el soci majoritari que vulgui vendre pot obligar els minoritaris a que també ho facin pel mateix preu.
  • Amb el dret d’acompanyament, el soci majoritari es compromet a no vendre si els minoritaris no poden fer-ho pel mateix preu, o bé es compromet a adquirir les participacions dels minoritaris al mateix preu pel qual vengui les seves a un tercer.

 

Disposar d’uns pactes parasocials ben redactats evita problemes entre socis. Els nostres professionals us assessoraran a l’hora de preparar-los i negociar-los.

 

 


Vols rebre la nostra NEWSLETTER de notícies? Subscriu-te ara!