Terminis per a la formulació i aprovació de comptes

S’han modificat com a conseqüència de la crisi del COVID-19

Terminis per a la formulació i aprovació de comptes

Les societats que tanquen l’exercici el 31 de desembre tenen de termini fins el 31 de març per a formular els comptes de l’any anterior, i els han d’aprovar com a màxim el 30 de juny. A més, els comptes s’han de dipositar al Registre Mercantil dins del mes següent a quan s’aprovin.

No obstant això, com a conseqüència del coronavirus enguany s’han modificat aquests terminis:

  • El termini de tres mesos per a formular els comptes de l’any 2019 ha quedat suspès fins que acabi l’estat d’alarma. I quan aquest finalitzi, hi haurà un nou termini de tres mesos a partir d’aquesta data per a formular-los.
  • Per part seva, aquest any la junta de socis que aprovi els comptes s’ha de reunir dins dels tres mesos següents a la finalització del termini per a formular els comptes.

 

A causa del coronavirus, s’han ampliat els terminis perquè les societats aprovin els comptes de l’any passat

 

 


Vols rebre la nostra NEWSLETTER de notícies? Subscriu-te ara!