Actualització de valors catastrals

Els valors catastrals dels immobles d’alguns municipis es revisen mitjançant l’aplicació d’uns coeficients que s’aproven per a cada exercici.

Actualització de valors catastrals

Aquesta actualització és diferent a la que permet actualitzar els valors catastrals en un percentatge similar a la inflació i només afecta aquells municipis que així ho han sol·licitat o que s’hi veuen obligats per llei.

Si el municipi en el qual està ubicat el vostre immoble es troba entre les poblacions afectades, aquest canvi influirà en la vostra tributació —recordeu que el valor catastral és la base sobre la qual es calcula l’IBI, la plusvàlua municipal o la imputació de rendes immobiliàries de l’IRPF—. A aquest efecte, tingueu en compte que:

  • Els coeficients que han estat aprovats varien en funció de l’any de l’última ponència de valors i, si aquesta ponència és recent, inclús disminueixen el valor catastral —aquest és el cas de les localitats amb ponències que van entrar en vigor entre el 2011 i el 2013—.
  • En tractar-se d’una actualització que no procedeix d’una ponència de valors, els possibles increments en l’IBI no gaudiran de les reduccions que durant els nou anys següents s’apliquen en aquests casos.

 

 

Feu clic aquí per a accedir a la norma que estableix els coeficients d’actualització dels valors catastrals que han estat aprovats per al 2020.

Feu clic aquí per a accedir a l’ordre ministerial que determina la relació de municipis als quals seran aplicables aquests coeficients.

 

 


Vols rebre la nostra NEWSLETTER de notícies? Subscriu-te ara!