Auditoria de comptes

Recordeu els límits per a sotmetre els vostres comptes a auditoria i els drets dels socis minoritaris en aquesta matèria.

Auditoria de comptes

Estan obligades a acreditar-se les empreses que durant dos exercicis consecutius compleixen dos dels requisits següents:

  • Que el total de les partides del seu actiu sigui superior a 2.850.000 euros.
  • Que l’import net de la seva xifra de negocis sigui superior a 5.700.000 euros.
  • Que el nombre mitjà dels seus treballadors sigui superior a 50.

No obstant això, si una societat no està obligada a sotmetre’s a una auditoria, els socis que ostenten almenys el 5% del capital, sols o juntament amb altres socis, poden sol·licitar al registre mercantil que s’auditin els comptes. A aquest efecte, han de presentar la sol·licitud dins dels tres mesos següents del tancament de l’exercici que s’ha d’auditar, i els honoraris de l’auditor nomenat pel registre aniran a càrrec de la societat, encara que els socis en siguin els sol·licitants.

 

Els nostres professionals us informaran sobre els tràmits que heu d’efectuar en matèria d’auditoria de comptes.

 

 


Vols rebre la nostra NEWSLETTER de notícies? Subscriu-te ara!