Declaració de l’impost sobre societats

Aquest any s’han ampliat els terminis d’aprovació dels comptes anuals, i això pot suposar la necessitat de presentar dues declaracions de l’impost sobre societats.

Declaració de l’impost sobre societats

Com a conseqüència de la crisi sanitària, s’han ampliat els terminis d’aprovació dels comptes anuals. Per tant, pot ocórrer que el 25 de juliol del 2020 els socis encara no hagin aprovat els comptes tancats el 31 de desembre del 2019. En aquest cas:

  • L’empresa igualment haurà de presentar l’impost sobre societats fins el 25 de juliol —en base als comptes auditats, si hi ha auditoria, o segons les partides que resultin de la comptabilitat.
  • Si, un cop aprovats els comptes anuals, difereixen dels inclosos en la primera declaració de l’impost, s’haurà de presentar una segona declaració amb els imports correctes.

Si en la nova declaració resulta un import a ingressar superior o una quantitat a retornar menor, es considerarà una declaració complementària, sense recàrrecs per presentar-se fora de termini però amb interessos, si escau. Si resulta menys import a ingressar o més a retornar, es considerarà com una rectificació.

 

La segona declaració de l’impost sobre societats s’haurà de presentar, sempre que calgui, fins el 30 de novembre del 2020.

 

 

 

Els nostres professionals us ajudaran a elaborar la declaració de l’impost sobre societats de la vostra empresa.

 

 


Vols rebre la nostra NEWSLETTER de notícies? Subscriu-te ara!