Empreses de constitució recent: tipus reduït

En general, les empreses tributen en l’impost sobre societats al tipus del 25%, però algunes ho poden fer al 15%.

Empreses de constitució recent: tipus reduït

Els propers dies les empreses presentaran la declaració de l’impost sobre societats de 2019. Per tant, cal estar atent i aplicar tots els incentius fiscals que permet la normativa, per reduir el pagament.

Un d’aquests incentius és l’aplicació d’un tipus impositiu reduït per a les empreses de nova creació. En concret, aquestes tributen al 15% en el primer exercici en què tinguin una base imposable negativa i en el següent.

En tot cas, cal respectar els requisits que la llei estableix per a aplicar aquest tipus reduït. Per exemple:

  • L’entitat s’ha d’haver constituït a partir del 2015. Les entitats constituïdes el 2013 i el 2014 també gaudeixen d’aquest incentiu, però amb uns tipus impositius menys beneficiosos.
  • L’entitat haurà de desenvolupar una activitat econòmica; no pot ser una entitat patrimonial.
  • Existeixen algunes restriccions en el cas que l’activitat ja hagi estat prèviament desenvolupada per una altra persona o entitat vinculada.

 

 

Analitzarem tots els incentius que poden ser aplicables en l’impost sobre societats de la vostra empresa.

 

 


Vols rebre la nostra NEWSLETTER de notícies? Subscriu-te ara!