ERTOs prorrogats fins al setembre

S’han prorrogat diferents mesures laborals fins el 30 de setembre del 2020

ERTOs prorrogats fins al setembre

Si una empresa va tramitar un ERTO per força major abans del 27 de juny del 2020, podrà seguir aplicant-lo fins el 30 de setembre del 2020. Això sí, no es podran dur a terme hores extres, subcontractar l’activitat ni contractar nous treballadors —ni tan sols a través d’ETT— durant l’aplicació d’aquests ERTOs.

També s’han aprovat exoneracions en les cotitzacions de juliol, agost i setembre, tant per als treballadors que segueixin en ERTO per força major com per als que siguin desafectats. I també s’han establert exoneracions per a aquests tres mesos en els ERTOs per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció —fins ara, en aquests ERTOs no hi havia incentius. En tots dos casos, la quantitat dels incentius és la següent:

Mida de l’empresa

Juliol, agost i setembre

Empleats en ERTO

Desafectats

Menys de 50 empleats

35%

60%

50 o més

25%

40%

 

Si a 30 de juny de 2020 una empresa es trobava en ERTO de força major total i després d’aquesta data continua sense haver pogut reiniciar l’activitat, fins el 30 de setembre podrà aplicar els incentius següents —si reinicia l’activitat abans d’aquesta data, començarà a aplicar els incentius del quadre anterior—:

Mida de l’empresa

Empleats en ERTO

Juliol

Agost

Setembre

Menys de 50 empleats

70%

60%

35%

50 o més

50%

40%

25%

 

Si a partir de l’1 de juliol de 2020 una empresa veu impedit el desenvolupament de la seva activitat per l’adopció de noves restriccions o mesures de contenció —per exemple, per un rebrot de la pandèmia— la normativa ja preveu la possibilitat d’aplicar un nou ERTO per força major. A més, aquest ERTO donaria dret a les exoneracions següents —si reinicieu l’activitat, us seran aplicables des d’aquest moment i fins el 30 de setembre els incentius fixats en el primer quadre—:

Mida de l’empresa

Empleats en ERTO

Durant el tancament (fins el 30 de setembre)

Menys de 50 empleats

80%

50 o més

60%

 

 

 

Els nostres professionals us assessoraran si us trobeu en alguna de les situacions indicades.

 

 


Vols rebre la nostra NEWSLETTER de notícies? Subscriu-te ara!