Model 347, al febrer

Declaració d’operacions amb tercers.

Model 347, al febrer

Si durant l’any 2019 la vostra empresa va efectuar operacions amb algun client o proveïdor per import superior a 3.005,06 euros —IVA inclòs— i no esteu donat d’alta al Subministrament Immediat d'Informació de l'IVA (SII), durant aquest mes de febrer haureu de presentar el model 347. A aquest efecte, recordeu el següent:

  • No haureu d’incloure aquelles operacions de les quals Hisenda ja té informació a través d’altres declaracions. Això passa, per exemple, amb les operacions subjectes a retenció.
  • Tret de les excepcions que preveu la normativa, també s’han de declarar les operacions en les quals, encara que no es repercuteixi IVA, existeixi obligació d’expedir factura  —sempre que superin els 3.005,06 euros—.

Si esteu obligat a presentar el model 347, teniu de termini per a fer-ho fins el proper 2 de març. Feu clic aquí per a accedir a un portal d’ajuda sobre el model 347 habilitat per l’Agència Tributària.

 

El model 347 s’ha de presentar fins el proper 2 de març.

 

 


Vols rebre la nostra NEWSLETTER de notícies? Subscriu-te ara!