Novetats en matèria d’igualtat

S’han publicat dues normes sobre igualtat retributiva entre homes i dones  

Novetats en matèria d’igualtat

En data d’ahir, 14 d’octubre, es van publicar al BOE dos reials decrets que regulen els plans d’igualtat i el registre d’aquests, així com altres mesures per a garantir la igualtat retributiva entre homes i dones. En concret:

  • Un dels reials decrets concreta com les empreses han de complir l’obligació, que existeix des de 2019, d’elaborar un registre retributiu que inclogui la mitjana dels salaris abonats, desglossat per sexe i per grups professionals. Per exemple, la norma indica que en aquest registre s’ha d’incloure el personal directiu i els alts càrrecs. Feu clic aquí per a accedir al text complet de la norma.
  • L’altre reial decret desenvolupa l’obligació que tenen les empreses d’elaborar un pla d’igualtat. A aquest efecte, les empreses de més de 150 treballadors ja estan obligades a disposar d’aquest pla; a partir del març de 2021 hi estaran obligades les empreses de més de 100 treballadors i a partir del març de 2022 l’obligació arribarà a les empreses de 50 treballadors o més. Feu clic aquí per a accedir al text complet de la norma.

 

 

 

Eviteu discriminacions salarials o de qualsevol altre tipus per raó de sexe. Els nostres professionals l'assessoraran sobre com implantar un pla d'igualtat a la seva empresa.