Obligació de presentar l’IRPF 

El proper mes d’abril s’iniciarà el termini per a presentar la declaració d’IRPF del 2019. 

Obligació de presentar l’IRPF 

A aquest efecte, quan la principal font d’ingressos d’una persona són les rendes de la feina i aquestes no superen els 22.000 euros, no és obligatori presentar l’IRPF, amb algunes excepcions. 

No obstant això, a partir de l’IRPF del 2019, aquest límit es redueix a només 14.000 euros en alguns casos. Aquesta quantitat ha anat augmentant durant els últims anys: el 2018 era de 12.643 euros i fins al 2017, de 12.000 euros. En concret, el límit de 14.000 euros és aplicable en els següents supòsits: 

  • Si es perceben rendiments de la feina de més d’una entitat i la suma de les rendes procedents del segon i dels pagadors restants, en ordre de quantitat, supera els 1.500 euros. 
  • Quan es perceben pensions compensatòries del cònjuge, o bé anualitats per aliments que no estiguin exemptes d’IRPF. N’estan exemptes les anualitats per aliments percebudes dels pares en virtut de decisió judicial. 
  • Si s’han percebut rendes subjectes a un tipus fix de retenció, o quan el pagador no està obligat a retenir (treballadors de la llar, persones amb pensions de l’estranger, administradors, etc.). 

 

Els nostres professionals estan a la vostra disposició per a aclarir-vos qualsevol dubte relatiu a la declaració de l’IRPF 

 

 


Vols rebre la nostra NEWSLETTER de notícies? Subscriu-te ara!