SMI per al 2020

L’SMI per al 2020 s’ha fixat en 950 euros mensuals.

SMI per al 2020

Recentment s’ha fixat la quantitat de l’SMI (salari mínim interprofessional) per al 2020. En concret, s’ha establert en 31,66 euros diaris o 950 euros mensuals, segons si el salari està fixat per dies o per mesos. En qualsevol cas, si els vostres empleats ja tenen un salari brut superior a aquests imports, l’augment de l’SMI no us afecta. A aquest efecte:

  • Si els vostres empleats ja cobraven un salari anual superior a 13.300 euros —que és l’import anual de l’SMI i s’obté multiplicant els 950 euros mensuals per 14 pagues—, no haureu d’incrementar els salaris mensuals.
  • Si la vostra empresa abona un salari base d’una quantitat inferior a 950 euros —perquè el vostre conveni preveu un salari base inferior a aquesta xifra— però el brut mensual és superior —com a conseqüència d’altres conceptes, com la millora voluntària—, també esteu actuant correctament i no haureu d’incrementar els salaris. La finalitat de l’SMI és servir de base o de garantia salarial mínima a tots els treballadors. Per tant, si aquests ja perceben un salari superior a l’SMI, no fa falta incrementar el concepte del salari base fins als 950 euros bruts mensuals.

Això sí, si aboneu salaris en espècie o conceptes extrasalarials sí que haureu de garantir que els vostres empleats percebin, com a mínim, l’import de l’SMI en conceptes salarials dineraris.

 

Si els vostres empleats ja cobren més de 950 euros al mes, no haureu d’augmentar els salaris encara que el concepte de salari base sigui inferior a 950 euros.

 

 


Vols rebre la nostra NEWSLETTER de notícies? Subscriu-te ara!