SMI a partir de l'1 de setembre de 2021

Ha quedat fixat en 965 euros mensuals

SMI a partir de l'1 de setembre de 2021

Recentment s’ha fixat la quantitat de l’SMI (salari mínim interprofessional) aplicable amb efectes retroactius a partir de l'1 de setembre de 2021. En concret, s’ha establert en 32,17 euros diaris o 965 euros mensuals, segons si el salari està fixat per dies o per mesos. En qualsevol cas, si els vostres empleats ja tenen un salari brut superior a aquests imports, l’augment de l’SMI no us afecta. A aquest efecte:

  • Si els vostres empleats ja cobraven un salari anual superior a 13.510 euros —que és l’import anual de l’SMI i s’obté multiplicant els 965 euros mensuals per 14 pagues—, no haureu d’incrementar els salaris mensuals.
  • Si la vostra empresa abona un salari base d’una quantitat inferior a 965 euros —perquè el vostre conveni preveu un salari base inferior a aquesta xifra— però el brut mensual és superior —com a conseqüència d’altres conceptes, com la millora voluntària—, també esteu actuant correctament i no haureu d’incrementar els salaris. La finalitat de l’SMI és servir de base o de garantia salarial mínima a tots els treballadors. Per tant, si aquests ja perceben un salari superior a l’SMI, no fa falta incrementar el concepte del salari base fins als 965 euros bruts mensuals.

Això sí, si aboneu salaris en espècie o conceptes extrasalarials sí que haureu de garantir que els vostres empleats percebin, com a mínim, l’import de l’SMI en conceptes salarials dineraris.

 

Si els vostres empleats ja cobren més de 965 euros al mes, no haureu d’augmentar els salaris encara que el concepte de salari base sigui inferior a 965 euros.