«Treure» treballadors de l’ERTO

Si vau tramitar un ERTO i ara la vostra activitat es remunta, podeu desafectar alguns dels treballadors inclosos en aquest expedient.

«Treure» treballadors de l’ERTO

Segons la mateixa Direcció General d’Ocupació,aquesta desafectació és possible. En concret:

  • Les empreses que estiguessin aplicant un ERTO de suspensió o de reducció de jornada poden renunciar-hi, ja sigui de manera total o parcial i respecte de part o de la totalitat de la plantilla.
  • La desafectació es pot produir de manera progressiva segons vagin desapareixent les raons vinculades a la força major. A aquest efecte, és possible alterar la mesura suspensiva que es va plantejar inicialment i passar a un ERTO de reducció de jornada.

Si vau tramitar l’ERTO per força major heu de comunicar al treballador la vostra decisió de desafectar-lo, indicant les causes que han fet que la situació millori i per què se l’escull a ell.

Si vau tramitar l’ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, es recomana que negocieu la desafectació amb els representants dels treballadors. No obstant, no haureu de fer-ho si en l’acord entre empresa i treballadors ja es va fixar algun criteri per a aquesta desafectació.

 

Els nostres professionals us assessoraran sobre totes les mesures laborals que podeu prendre per a reduir l’impacte de la crisi.

 

 


Vols rebre la nostra NEWSLETTER de notícies? Subscriu-te ara!