Butlletí de notícies RED

Consulteu les novetats publicades a l’últim butlletí de notícies RED

Butlletí de notícies RED

La Seguretat Social ha publicat a la seva pàgina web un nou butlletí de notícies RED. Les novetats més importants que conté són les següents:

  • La Seguretat Social té habilitat un número de telèfon (901 50 20 50) que permet fer consultes. Per exemple, d’informació general sobre afiliació, altes i baixes o sobre incidències en la tramitació dels comunicats mèdics d’incapacitat temporal. Doncs bé, el butlletí de notícies RED informa que els autoritzats RED (les persones autoritzades que tinguin assignada la gestió del Sistema RED de l’empresa) rebran un tracte diferenciat de la resta de col·lectius, de manera que les seves consultes es tramitaran amb més agilitat.
  • També s’indica que s’ha publicat un manual que informa sobre com s’han de gestionar i tramitar els certificats d’empresa de la prestació per naixement i cures de menor (maternitat i paternitat). Feu clic aquí per a obtenir aquest manual.

 

 

Els autoritzats RED rebran un tracte diferenciat i més àgil quan utilitzin el telèfon d’atenció general de la Seguretat Social.

 

 


Vols rebre la nostra NEWSLETTER de notícies? Subscriu-te ara!