Distribució irregular «forçada»

Com es recuperen les hores no treballades?

Distribució irregular «forçada»

Com a conseqüència de la covid-19, en moltes empreses els treballadors de les quals no van poder teletreballar es va imposar el gaudi d’un permís retribuït recuperable de caràcter obligatori entre el 30 de març i el 9 d’abril de 2020. Si us trobeu en aquesta situació, vegeu com heu d’actuar per a pactar amb la vostra plantilla la recuperació de les hores no treballades —la qual s’haurà de dur a terme fins el 31 de desembre de 2020—:

  • Haureu de negociar la recuperació amb els representants dels treballadors en un període de consultes amb una durada màxima de set dies.
  • En l’acord adoptat, el preavís amb el qual el treballador haurà de conèixer la data i l’hora en què haurà de recuperar les hores no podrà ser inferior a cinc dies.
  • Si no s’arriba a cap acord, la vostra empresa sí que podrà notificar de manera unilateral les condicions de la recuperació, respectant el preavís mínim de cinc dies indicat.

Verifiqueu que les condicions de la recuperació respecten els límits de descans diari —dotze hores— i setmanal —un dia i mig, o dos per a treballadors menors de 18 anys— que preveu la llei (o els que estableix el vostre conveni col·lectiu).

 

Verifiqueu també que, després de la recuperació, no es supera la jornada anual màxima prevista al vostre conveni col·lectiu. Si es supera, les hores treballades de més es consideraran hores extres.

 

Us ajudarem a planificar la recuperació de les hores no treballades com a conseqüència del permís especial obligatori.

 

 


Vols rebre la nostra NEWSLETTER de notícies? Subscriu-te ara!