Litigis pendents: computeu la despesa

Les empreses que tenen algun litigi pendent de resolució poden comptabilitzar una despesa i, en molts casos, anticipar-ne la deducció fiscal.

Litigis pendents: computeu la despesa

Si al tancament de l’exercici la vostra empresa té algun litigi judicial o administratiu pendent de resolució del qual es pot derivar un pagament en el futur, podeu comptabilitzar una despesa en concepte de «provisió per responsabilitats».

Per tant, no és necessari esperar a la resolució del litigi per a computar la despesa. I això té alguns avantatges:

  • Complint certs requisits, la despesa per «provisió per responsabilitats» serà fiscalment deduïble. I això us permetrà demorar una part del pagament de l’impost sobre societats, amb el consegüent estalvi financer.
  • Si més endavant us donen la raó, l’empresa haurà de computar un ingrés en aquest moment i anular la provisió; si no us la donen, n’hi haurà prou que computeu la sortida de tresoreria i anul·leu la provisió comptabilitzada.

 

 

Si teniu algun litigi pendent, els nostres professionals us comentaran com podeu comptabilitzar el risc corresponent i n’analitzaran  la deduïbilitat fiscal.

 

 


Vols rebre la nostra NEWSLETTER de notícies? Subscriu-te ara!