Noves mesures laborals

S’ha publicat una norma amb novetats en matèria d'ERTOs

Noves mesures laborals

Les qüestions més rellevants que s’hi inclouen en aquesta nova norma (RD-Llei 18/2020) són les següents:

Força major total. A partir del 13 de maig i fins com a màxim el 30 de juny del 2020, continuaran en situació de força major total derivada de la Covid-19 les empreses que hagin tramitat un ERTO per força major i que encara no puguin reiniciar l’activitat. Aquestes empreses podran seguir aplicant l’exoneració del 100% en les seves cotitzacions —o del 75% si tenen 50 treballadors o més— durant el maig i el juny.

Força major total. Des del moment en què es permeti recuperar parcialment l’activitat i fins com a màxim el 30 de juny del 2020, les empreses que hagin tramitat un ERTO per força major es troben en situació de força major parcial derivada de la Covid-19. Aquestes empreses han de reincorporar els afectats per l’ERTO a mesura que els vagin necessitant per a desenvolupar l’activitat —inclús amb una reducció de jornada. En aquest cas, les empreses podran aplicar una exoneració en les cotitzacions de tot el personal —tant dels treballadors que continuïn en situació d’ERTO com dels que s’hagin reincorporat al negoci. El percentatge de l’exoneració oscil·la entre el 30% i el 85%, en funció de la mida de l’empresa, segons si l’empleat continua en situació d’ERTO o no, i depenent del mes en què s’apliqui.

Causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. ElsERTOs tramitats per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció que s’iniciïn el 13 de maig i durin fins el 30 de juny del 2020 s’hauran de tramitar segons el procediment simplificat que es va establir fa unes quantes setmanes —per exemple, el període de consultes no haurà d’excedir el termini màxim de set dies. A més, es permet iniciar l’ERTO mentre estigui vigent un ERTO per força major, i si el nou ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció s’inicia després que finalitzi un ERTO per força major, la data d’efectes del nou ERTO es retrotraurà a la data de finalització de l’anterior ERTO per força major.

 

 

El podem assessorar sobre els incentius en les cotitzacions per a les empreses que vagin reincorporant els seus treballadors afectats per ERTOs.

 

 


Vols rebre la nostra NEWSLETTER de notícies? Subscriu-te ara!